Andrej Babiš

  • Majetek: 70 mld. Kč
  • Obor: Průmysl
  • Firmy: Agrofert, Deza
  • Rodina: Ženatý, 4 děti
  • Vzdělání: Ing., Vysoká škola ekonomická Bratislava
  • Narozen: 1954, Bratislava
  • Přelom v kariéře: 1993

Osobní životopis:

Rodina současného politika Andreje Babiše má kořeny až na západním Slovensku. Jeho matka však rodilou Slovenskou není – přišla do naší sousední země po druhé světové válce. Konkrétně pochází u Podkarpatské Rusi. Babišův otec vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a pracoval jako v zahraničním obchodě. O jeho otci se však dodnes vedou řady spekulací, protože měl nějaké pletky s komunistickým režimem. Andrej Babiš o něm však vždycky tvrdí, že nikdy nebyl žádným komunistickým prominentem.

Co se týče jeho matky, tak ta vystudovala bratislavskou VŠE a pracovala po celý svůj život jako tajemnice. Mimo to i ona se angažovala velice hojně mezi komunisty, dokonce v jedné takové komunistické straně i působila.

Sám Andrej díky otcově práci v mládí hodně cestoval. Žil v Paříži, poté v Československu, dokonce i ve Švýcarsku, kde chodil do tamějšího gymnázia. Na gymnázium však chodil i po dalším návratu do Československa. Poté úspěšně odmaturoval a vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Od devadesátých let žil s družkou Monikou, s níž se právě letos, tedy roku 2017, oženil.

Profesní životopis:

Roku 1993 se Babiš rozhodl zřídit samostatný projekt Agrofert. Rozhodnutí vzplanulo hlavně díky tomu, že bylo jasné, že se Československo rozdělí. U tohoto obrovského projektu došlo o dva roky později k navýšení základního kapitálu a majoritním vlastníkem se stala firma O. F. I.

Agrofert se však za dobu svého působení na trhu stal akciovou společností, která je dnes největším českým zemědělským, potravinářským a chemickým holdingem. Jeho tržby dosáhly v roce 2012 (tedy poměrně krátce po založení) neuvěřitelných sto třicet dva miliard korun. Jedná se však i o největší společnost v republice díky rozloze – v nájmu má takřka sedmapadesát tisíc hektarů zemědělské půdy.

Více informací: anobudelip.cz