Bavorov 

  • Vznik: —- 
  • Počet obyvatel: 1 621 
  • Katastrální výměra: 35,41 km2                             
  • Starosta: Miroslav Fenc 

O městě 

Městečko Bavorov je známé hlavně díky zmínce v pohádce Zdeňka Trošky – Princezna ze Mlejna. Od Bavorova totiž pocházel Jindřich, který si vzal Elišku ze mlejna za ženu. Věděli jste, že toto město ale fungovalo daleko dříve, než kdy byla pohádka natočena? I když o přesném datu založení města lze jen spekulovat, za jeho vznikem stojí Bavorové ze Strakonic, kteří zde postavili i krásný, i když nevelký hrad. Tyčil se nad údolím Blanice, ale nakonec byl prodán, a to v roce 1351.  

I když prodejem historie hradu neskončila, nakonec tato stavba přece jenom zanikla. Stalo se tak ve 14. století, kdy Rožmberkové, do té doby hrad vlastnící, přesunuli správu svého panství jinak (konkrétně na hrad Helfenburk). 

Naštěstí hrad nebyl jedinou pamětihodností, která ve městě stála za navštívení. Dodnes má městečko, co nabídnout. Konkrétně je samo jádro města městskou památkovou rezervací, nachází se zde také vodní mlýn s elektrárnou a je zde i přírodní památka Bavorovská stráň, která stojí alespoň za procházku. 

Jen málokteré město může říct, že se o něm zpívá v nějaké písni. A Bavorov se řadí do skupiny těch, která to říct mohou. Znáte přece píseň „Kdyby byl Bavorov,” nebo ne? 

Stejně jako v jiných městech, i zde platí, že se v Bavorově narodilo mnoho známých i méně známých osobností. Mezi ně patří například Jan Václav Chmelenský, český hudební skladatel, dále František Hobizal, římskokatolický kněz, také Bohumil Havlasa, novinář a spisovatel, navíc i Josef Bělohlav, geograf, kartograf, nakladatel i esperantista. 

Mezi další rodáky města Bavorov patří i Josef Jakší, malíř, Jaromír Smutný, osobní kancelář prezidenta Beneše, nebo Jan Studlar, legionář, odborář, brigádní generál.