Česká Skalice 

  • Vznik: —-  
  • Počet obyvatel: 5 017 
  • Katastrální výměra: 17,36 km2                          
  • Starosta: Ing. Zuzana Jungwirthová 

O městě 

V Královéhradeckém kraji, konkrétně v okresu Náchod se nachází krásné městečko jménem Česká Skalice, na jejímž území alespoň částečně leží přehradní nádrž Rozkoš, jíž se také přezdívá Východočeské moře. Město se proslavilo zejména díky Janu Žižkovi, který roku 1424 v bitvě u Skalice porazil skupinu východočeských pánů. Pokud vám do této chvíle přišel název města poněkud známý či povědomý, nyní už víte důvodů. Pravděpodobně jste se o něm učili ve škole. 

Historie krásného města je úzce spjata především se zdejším hradem, respektive s hradem, který na území dnešního města býval. Dnes bychom ho hledali jenom stěží. Když však nahlédnete do historických pramenů a dokumentů, zjistíte, že se nacházel zhruba v místech dnešního starého města. Stával na vysoké stráni a vybudován byl rodem Třmene. Ve své době patřil především k obranným hradům Východních Čech. 

Kdybychom upustili od dávné minulosti a zmínili si spíše novodobou historii města, ta je spjatá s textilní výrobou, ale také s rozvojem cestovního ruchu. Právě tady se opravdu jen kousek nachází známé Babiččino údolí, které se lidem dostalo do podvědomí díky knize Boženy Němcové. Ostatně právě její muzeum se kousek od České Skalice (v Malé Skalici) nachází. 

I když i městečko je plné krásných pamětihodností, k nimž patří zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo pomník Boženy Němcové, více se turisté sjíždí ke zmiňovanému Babiččině údolí. Pokud vám však zbyde trocha času, navštivte třeba i zdejší vojenský hřbitov, nebo si udělejte fotografii u mariánského sloupu na náměstí. Je ozdoben sochami tří světců. 

Za své rodiště můžou Českou Skalici označovat mnohé známé osobnosti, z nichž některé už bohužel nejsou mezi námi. Patří k nim právě Božena Němcová, největší česká spisovatelka, nebo Jindřich Vlček, známý český malíř a autor mnoha československých známek.