Mikulov

  • Vznik: počátek 12. století  
  • Počet obyvatel: 7 455 
  • Katastrální výměra: 45,34 km2            
  • Starosta: Rostislav Koštial 

O městě 

Mikulov se letos v létě zařadil k nejoblíbenějším turistickým destinacím, proto má rozhodně místo v našem seznamu českých měst. Pokud hovoříme o Mikulově, hovoříme o krásném jihomoravském městě, které byste našli jenom pár kilometrů od Břeclavi těsně na hranicích s Rakouskem. Lidé se sem sjíždí nejen kvůli dobrému vínu a zdejším vinicím, ale také kvůli historickému jádru města, jenž je vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci.  

Historie samotného jihomoravského města sahá až do 12.století. Už tehdy na místě současného města stála trhová osada, která se svého povýšení na městečko dočkala roku 1279. Z městečka se pak město stalo roku 1410.  

Za zmínku stojí také fakt, že dříve byl Mikulov místem velice významným hlavně pro obyvatele Břeclavi. Později se však ukázalo, že jeho poloha není zas tak výhodná, proto město začalo ztrácet svůj vliv ve prospěch položené Břeclavi. Po skončení druhé světové války pak bylo město vysídleno a až roku 1960 se stalo okresním městem. Později se však mikulovský okres stal součástí nynějšího okresu Břeclav. 

Při procházce městem zaregistrujete jistě celou spoustu pamětihodností. Konkrétně máme na mysli například kapli svatého Šebestiána neb kapli zasvěcenou svatému Václavovi. K pamětihodnostem Mikulova patří dále také gotická hranolová městská věž a taktéž Dietrichsteinská hrobka.  

Co se týče osobností, které se narodili v tomto krásném jihomoravském městě stojí za zmínku například Floridus Leeb, teolog a rektor Vídeňské univerzity, dále pak Joseph von Sonnenfels, právník a zároveň také spisovatel, či Leopold Oser, lékař a taktéž vynálezce ohebné žaludeční sondy. Mezi osobnosti pobývající v Mikulově, nikoli mezi rodáky patří malíř Alfons Mucha.