Cheb

  • Vznik: od r. 1061 
  • Počet obyvatel: 31 920 
  • Katastrální výměra: 96,36 km2                   
  • Starosta: Antonín Jalovec 

O městě 

Karlovarský kraj nabízí opravdu mnoho krásných, malebných zákoutí, která stojí za navštívení. Jedním z nich je město Cheb, které leží na řece Ohři a které je vzdálené pouze pět kilometrů od hranic se sousedním Německem. Právě toto umístění města způsobilo, že ještě do konce druhé světové války zde žili především Němci. Cheb byl důležitou součástí Sudet, jak ukazují prameny. Po ukončení druhé světové války došlo k vylidnění města, jelikož došlo k vysídlení německých obyvatel.  

Tato stinná stránka je však jen jednou z mnoha částí celkové historie Chebu. Za zmínku stojí rok 1061, který se považuje za rok, z něhož pochází vůbec první dochování zmínka o městě. Tehdy se však nejednalo o Cheb jako takový, byla to spíše zmínka o centrálním městě celého někdejšího Chebska. Chebské hradiště pak bylo oficiálně osídleno až v devátém století, a to Slovany.  

Za zmínku stojí také období, které následovalo po skončení druhé světové války. Po vysídlení Němců se zde usídlili především příslušníci vietnamské komunity, kteří zde dodnes podnikají na svých tržištích.  

Cheb je také lákadlem turistů. Nabízí totiž celou spoustu pamětihodností, jež stojí za navštívení a vidění. Za zmínku stojí především Chebský hrad, který se pyšní patrovou kopulí a který byl vystavěn pravděpodobně někdy kolem roku 1180 v románském slohu. Lákadlem je i gotický chrám svatého Mikuláše a Alžběty, který je původní románskou stavbou z roku 1220.  

Vedle těchto pamětihodností Cheb nabízí i zbytky městských staveb s věžemi nebo zaujme svou novou radnicí stojí za na náměstí. 

Co se týče osobností, to víte, že se zde řada známých lidí narodila. Například odtud pochází Stanislav Tůma, známý český fotograf, dále Jaromír Bosák, sportovní komentátor a novinář, či Pavel Nedvěd, známý a úspěšný fotbalista.