Bílina 

  • Vznik: první písemná známka od roku 993  
  • Počet obyvatel: 17 103 
  • Katastrální výměra: 32,50 km2                           
  • Starosta: Zuzana Schwarz Bařtipánová 

O městě 

Město ležící v Ústeckém kraji, konkrétně v okrese Teplice, stojí rozhodně za zmínku i navštívení. Okolím protéká řeka Bílina, ostatně podle ní je město, ve kterém dnes žije kolem sedmnácti tisíc obyvatel, pojmenováno. Pojďte společně s námi alespoň takto virtuálně zamířit na krásné místo, o kterém se vůbec se lidé zmiňují v pramenech už v roce 993. Některé informace o historii města dokonce pochází ze známé Kosmovy kroniky (ta je tou nejstarší českou kronikou). 

Historie města Bílina je velmi rozmanitá. Jak už bylo zmíněno, vůbec první písemná zmínka pochází už z roku 993. K velkému rozvoji zde došlo hlavně v roce 1873, kdy se zde vybudovalo nádraží. V dalších letech došlo ke spojení zdejších kolejí a vybudování dalších tratí. Bílina se tak stala jednou z důležitých vlakových spojek.  

Zdejší obyvatelé jsou hrdí především na zdejší historické jádro, které je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Zdejší dominantou je působivý zámek postaven v barokním stylu, který však vůbec poprvé byl postaven ve stylu gotickém. Pochází už ze třináctého století, o zhruba tři století později došlo ke zmiňované přestavbě. 

Také se zde nachází řada působivých kostelů. Za zmínku stojí především kostel svatého Petra a Pavla pocházející ze čtrnáctého století, nebo kostel Všech svatých. Ten však patří mezi zaniklé, ovšem vydat se po jeho stopách (respektive po stopách kostelního zvonu) můžete tak či onak.  

Bílina je stejně jako jiná města rodištěm mnoha významných osobností. Patří k nim například houslista a skladatel Jan Ignác Angermayr nebo operní pěvec Gustav Walter. K dalším osobnostem, které považují Bílinu za své rodiště, patří i fotbalista Petr Majer, básnířka Marie Valachová nebo cestovatel a etnograf Miloslav Stingl.