Domažlice

  • Vznik: 10.století  
  • Počet obyvatel: 11 150 
  • Katastrální výměra: 24,61 km2   
  • Starosta: Zdeněk Novák 

O městě 

Rozhodli jste se procestovat Českou republiku? Pak byste měli zamířit také do krásných Domažlic, což je město nacházející se v Plzeňském kraji. Domažlice jsou v současné době považovány za tradiční centrum Chodska, leží necelých padesát kilometrů od Plzně a zhruba deset kilometrů od německých hranic. Pro lepší orientaci najdete Domažlice na řece Zubřina. Dnes žije v krásném městě zhruba jedenáct tisíc obyvatel, o které se stará starosta města jménem Zdeněk Novák.  

Domažlice jsou zajímavě rozděleny, respektive jsou složeny z několika částí. Složeny jsou z vlastního města, dále také ze čtyř předměstí, a ještě ze vsi Havlovice. Hlavní historické centrum města je označeno za městskou památkovou rezervaci.  

Historie Domažlic se pravděpodobně začala psát už v 10.století, to říkají nejstarší písemné zmínky, které pochází právě ze zmíněného století. V té době na území dnešního turisty velice oblíbeného města existovala pouhá osada, k statutární změně pak došlo o tři století později.  

Historie je samozřejmě velice zajímavá, ale daleko zajímavější jsou památky, které na území dnešních Domažlic najdeme. K nejznámějším památkám patří nepochybně Dolní brána, kterou najdeme na dolním konci náměstí Míru. Zdejší radnice stojí také za povšimnutí, jedná se o novorenesanční budovu, jež byla vystavěna na místě původní renesanční stavby. Na území Domažlic dnes stojí i hromada kostelů, z nichž stojí za zmínku třeba kostel Zvěstování Páně nebo klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Pokud jste milovníkem muzeí a galerií, taky si přijdete na své. V Domažlicích najdete třeba Muzeum Chodska nebo Galerii bratří Špillarů. Za návštěvu stojí i Muzeum Jindřicha Jindřicha 

Stejně jako v mnoha jiných městech, i v Domažlicích se narodila celá řada známých osobností. K nejznámějším patří třeba Ladislav Klíma, filosof, nebo třeba Božena Němcová, známá česká spisovatelka, či Václav Jehlička, český politik a také senátor.