Břeclav

* Vznik: 11.století

* Počet obyvatel: 24 797

* Katastrální výměra: 77,11 km2

* Starosta: Pavel Dominik

O městě:

K dalším krásným českým městům se řadí i Břeclav, což je město nacházející se v Jihomoravském kraji. Leží zhruba padesát kilometrů od Brna, a to konkrétně na řece Dyjí. Nachází se v těsné blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem, v současné době zde žije skoro pětadvaceti tisíc obyvatel a starostou je Pavel Dominik. I dnes, stejně jako v minulosti, je Břeclav důležitým hraničním přechodem, zároveň se jedná o velmi důležitou železniční křižovatku mezinárodního významu.

Mnohé části Břeclavi byly osídleny dokonce už v pravěku, ale to jsou informace, které nejsou zcela ověřené. Co lze ale říct najisto, je to, že Břeclav vznikla v jedenáctém století, a to v první polovině zmiňovaného století. Svůj název dnešní město získalo díky knížeti, který město založil, což byl Břetislav I. Svůj název si ostatně město drží dodnes a je známé nejen v Česku.

Důležité je zmínit jeden mezník, díky kterému se stala Břeclav důležitou mezinárodně. Tím mezníkem je zavedení železnice, první vlak tudy projel roku 1839. Od té doby se Břeclav stala důležitou železniční křižovatkou mezinárodního významu.

V Břeclavi se mimo jiné nachází i mnoho zajímavých pamětihodností a zajímavých míst. Nachází se zde třeba renesanční zámek, mimo jiné také takzvaná Kančí obora, kde najdete velmi zachovalé luční enklávy i malá jezírka. Městu dominuje zdejší farní kostel sv. Václava, který najdete na náměstí T. G. Masaryka.

Zajímavá je i zdejší synagoga, která pochází z roku 1868, turistickým lákadlem je i zdejší kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Ani Břeclav nepatří k městům, kde se nikdo známý nenarodil. Zde se naopak narodilo mnoho známých i méně známých osobností, k nimž se řadí například Edgar Dutka, což je spisovatel, scénárista a také český dramaturg, mimo jiné se zde narodil i Jožka Černý, kterého můžete znáte jako lidového zpěváka, který zde dodnes žije, Narodil se zde i Jan Skácel, básník a prozaik, kterého můžete znát díky mnohým krásným literárním dílům.