Rychnov nad Kněžnou

  • Vznik: rok 1258  
  • Počet obyvatel:10 999 
  • Katastrální výměra: 34,95 km2              
  • Starostka: Ing. Jan Skořepa 

O městě 

Česká republika na svém území ukrývá opravdu celou spoustu skvostů. Patří k nim i město Rychnov nad Kněžnou, které je zároveň okresním městem s rozšířenou působností nacházejícím se v Královéhradeckém kraji. Aktuálně zde žije kolem jedenácti tisíc obyvatel a unikátní je hlavně jídlo města, které je historické a zároveň je městskou památkovou zónou. 

Pokud bychom měli na pár chvil zamířit do historie, zmíníme hlavně rok 1258. Z tohoto roku totiž pochází vůbec první písemné známky o městě. Písemné známky také mluví o dřevěném hradě, který zde byl postaven. I jeho podhradí bylo hojně osídleno.  

Z historie města stojí za zmínku také fakt, že městem procházela celá spousta významných stezek. Prakticky denně tudy proudily davy obchodníků, možná proto zde později založili i kostel, aby se obchodníci měli, kde pomodlit.  

Za zmínku však spíše stojí nynější doba  a nynější památky, které jsou v Rychnově k navštívení. Pravděpodobně tím největším lákadlem je zdejší zámek, který je raně barokní stavbou vybudovanou už kolem roku 1676. Ani tento zámek samozřejmě neminulo znárodnění.  

K zámku mimo jiné náleží i krásný zámecký kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. I když byl postaven mezi roky 1594-1602, později byl z důvodu požáru přestavěn (konkrétně roku 1714). Za zmínku stojí i kostel svatého Havla, který byl původně zasvěcen Panně Marii.  

Mezi další pamětihodnosti nacházející se ve městě Rychnov nad Kněžnou patří také židovský hřbitov, socha Dobrého pastýře nebo řada sousoší. Unikátní stavbou je kromě jiného také radnice na Starém náměstí. 

Mezi osobnosti, které mohou považovat Rychnov nad Kněžnou za své rodiště, patří Hugo Toman, právník a historik, dále Arnošt Praus, varhaník a hudební skladatel, či Karel Poláček, spisovatel a novinář.