Rakovník

  • Vznik: r. 1300 
  • Počet obyvatel: 15 846 
  • Katastrální výměra: 18,5 km2      
  • Starosta: PaedDr. Luděk Štíbr 

O městě 

Rozhodli jste se vyjet na tour po České republice a rozhodli jste se zároveň navštívit nejkrásnější města Česka? Pak byste neměli minout hezké město ve Středočeském kraji, které nese název Rakovník. Najdete ho zhruba čtyřicet kilometrů západně od Prahy na okraji Rakovnické pahorkatiny. Specifickou poznávací značkou je protékající Rakovnický potok. Aktuálně v tomto městě žije zhruba šestnáct tisíc obyvatel, čemuž se ostatně nelze divit, jelikož je Rakovník dnes nejen správním, ale také průmyslovým a kulturním centrem.  

Pokud bychom měli zabrousit do historie Rakovníku, zmínili bychom už doby, kdy vznikla báje o velikém hladomoru, odkud pravděpodobně je i současný název města. Pokud bychom však měli vynechat báje a pověsti, zmíníme rok 1300. Od tohoto roku město začíná kvést a rozvíjet se.  

V současné době je město kulturním centrem, jak již bylo zmíněno. Společenský a obecně kulturní život je zde opravdu na vysoké úrovni. Najdeme zde Kulturní centrum Rakovník, také Muzeum T. G M. Rakovník, který má pro region obrovský význam.  

Lidé se sem však sjíždí hlavně za zdejšími památkami, kterých tu není málo. Nachází se zde například kostel sv. Bartoloměje nebo kostel Nejsvětější Trojice, vedle kterého stojí zvonice a také hřbitovní kaple. Za zmínku stojí i barokní radnice nebo náměstí, kde najdete barokní mariánský sloup.  

Je zajímavé, že s Rakovníkem se pojí celá řada pověstí. Například se o Rakovníku říká, že kdysi v minulosti ve zdejších lesích se ztratil král Vladislav Jagellonský. V lesích měl král potkat dívku Svatavu, která mu dala napít a která mu poradila, jak se dostat z lesa ven. Za to mělo být nabídnuto Svatavě věno, které bylo k vyzvednutí na hradě Křivoklát. Jenže když si pro věno Svatava přišla, byla omráčena rytířem Janošem. Jelikož si otec Svatavy myslel, že je dcera nemocná, vypravil se za ní do světa a došel až do Budína. A když tam vyprávěl svůj příběh králi Vladislavovi, Vladislav připravené věno dal právě jemu. Po návratu do Rakovníka se však dozvěděl, že jeho dcera žije, a ze vší radosti koupil městu zvon jménem Žebrák.