Stříbro

  • Vznik: r. 1131 
  • Počet obyvatel: 7 685 
  • Katastrální výměra: 18,78 km2          
  • Starosta: Martini Záhoř 

O městě 

Mlčeti zlato a mluviti stříbro? To je otázka, kterou si zodpovíte, pokud navštívíte krásné doslova stříbrné město nacházející se v Plzeňském kraji, konkrétně v okrese Tachov. Jedná se o město jménem Stříbro, které leží na řece Mži.  

Město je zajímavé především svou historií. Podle všeho bylo totiž založeno už v roce 1131, a to českým knížetem Soběslavem I. Je to sice nepodložená informace, přesto ji město všude uvádí. Jistým důkazem této informace je to, že tato událost je zobrazená v průčelí radnice. Zároveň je třeba podotknout, že jako hornická osada je město zmiňováno až roku 1183.  

Od té doby však město výrazně vzkvétalo, a to především, co se pamětihodností týče. Díky zdejším pamětihodnostem a památkám je město opravdu zajímavé pro řadu lidí. Nejatraktivnější jsou zdejší kostely, konkrétně kostel Všech svatých je atraktivní stejně jako kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pokud bychom však neměli zmiňovat jen kostely, kterých je na území města opravdu mnoho, zmínili bychom také renesanční radnici nebo renesanční mostní věž. Právě ta je jedinou stavbou podobající se Staroměstské mostní věži. Jedná se o dva naprosté unikáty v Čechách.  

Za zmínku stojí také zdejší husitská bašta nebo mariánský sloup či zdejší židovský hřbitov, kde je dochováno přes devadesát náhrobků. Je zde také bývalá synagoga, která je však dnes využívána místním úřadem práce. 

Samozřejmě i Stříbro bylo rodištěm mnoha osobností. Za zmínku stojí například hudební skladatel Vincenc Houška nebo také spisovatel a novinář Vratislav Maňák. Nesmíme opomenout ani politika, který působil hlavně na počátku dvacátého století, a to Hanse Strzisku, nebo opata Kladrubského kláštera Amanduse Streera.