Strakonice

  • Vznik: 13.století 
  • Počet obyvatel: 22 646 
  • Katastrální výměra: 34,67 km2               
  • Starosta: Mgr. Břetislav Hrdlička 

O městě 

V Jihočeském kraji najdete celou spoustu působivých měst, jež stojí za vidění a navštívení. Patří k nim například i Strakonice, které se nachází na soutoku Otavy a Volyňky. Toto dnes velmi působivé město se od ostatních v jedné věci liší, a to drobnou historickou zajímavostí. Zatímco mnohá města u nás byla založena jako královská města, Strakonice vznikaly postupným slučováním. Jen díky sloučení čtyř menších osad mohlo vzniknout dnes známé město, jež začalo psát svou historii už ve 13.století, konkrétně v roce 1235. 

Historie Strakonic je velice bohatá. Za zmínku stojí například velký požár, který město postihl v roce 1357, tedy poměrně krátce po jeho založení. Zhruba deset let na to se městu udělila veškerá městská privilegia, ale je pravdou, že stále se jednalo o poddanské město.  

Dnes se město pyšní celou spoustou pamětihodností. Dominantou města je bezesporu zdejší Strakonický hrad, který pochází ze stejného století jako samo město. Strakonický hrad má bohatou historii sám o sobě. V roce 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku a v posledních letech procházel rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho součástí je dnes nejen muzeum, ale také knihovna nebo sály, které jsou využívány k představením nebo výstavám.  

Mezi dalšími pamětihodnostmi nacházejícími se ve Strakonicích patří také zdejší kostel sv. Markéty, původně gotický hřbitovní kostel sv. Václava nebo bývalá radnice na Velkém náměstí, která je zdobená sgrafity známého akademického malíře.  

A opět stejně jako v jiných městech, i zde stojí za zmínění několik osobností, jež považují Strakonice za své rodiště. Patří k nim Miroslav Beneš, český politik, dále Táňa Hodanová, herečka a režisérka, nebo Hana Křížková, muzikálová herečka a zpěvačka.