Jaroměř

  • Vznik: od r. 1126 
  • Počet obyvatel: 12 324 
  • Katastrální výměra: 23,95 km2                    
  • Starosta: Josef Horáček 

O městě 

Okres Náchod patří k vůbec nejkrásnějším v Česku. Nachází se v něm řada malebných vísek i měst, k nimž patří i město Jaroměř. To leží necelých dvacet kilometrů od Hradce Králové, konkrétně na soutoku rovnou třech řek, jimiž jsou Labe, Úpy a Metuje. Je zapotřebí také konstatovat, že k působivému městečku přináleží i historické pevnostní město Josefov. 

Pokud bychom zavítali trochu do historie, zjistili bychom, že Jaroměř pamatuje hromadu událostí. Město totiž vzniklo už v jedenáctém století, postupem času dospělo k vyspělému městu vrcholného pozdního středověku. Své jméno získalo podle přemyslovského knížete Jaromíra. Dnes je tvořeno historickým jádrem, které je památkovou rezervací. A jak už bylo zmíněno, městem Josefovem, jehož střed je také městskou památkovou rezervací.  

Stejně jako v jiných městech v Česku, i zde se najde hromada působivých pamětihodností. Za zmínku stojí především gotický chrám svatého Mikuláše, jehož stavba trvala dlouhé roky (zvonice byla dokončena až v roce 1707). Později však došlo ke zhroucení severní věže, proto ve dvacátém století došlo k rozsáhlé rekonstrukci.  

Turistickým lákadlem je také menší gotický kostel svatého Jakuba nebo působivý mariánský sloup tyčící se na hlavním náměstí. Samotné město Josefov je také velmi atraktivním cílem mnoha turistů.  

Závěrem stojí za zmínku několik slavných osobností, kteří mohou Jaroměř označit za své rodiště. K těmto osobnostem patří například sochař a medailér Otakar Španiel, operní pěvec Antonín Švorc nebo český divadelník a loutkář Rudolf Bouček. Dále se v Jaroměři narodil Václav Ježek, fotbalový trenér, Ivo Pešák, komik a herec, či Tomáš Holub, plzeňský biskup.