Hranice

* Vznik: 12.století

* Počet obyvatel: 18 213

* Katastrální výměra: 49,79 km2

* Starosta: Jiří Kudláček

O městě:

Jaké české město stojí za navštívení? Jednoznačně hranice, které najdeme v okrese Přerov, a to konkrétně v Olomouckém kraji. Město je od samotného Přerova vzdálené asi třiadvacet kilometrů, leží na soutoku dvou řek, a sice řek Bečva a Velička. Jihozápadně najdete město Ostrava, východně je Olomouc.

Hranice jsou známé už od dvanáctého století, od té doby se město potýká jen s velkým rozkvětem. Název tohoto města je záhadou, historicky původní název by měl být rodu ženského, tedy ta Hranice na Moravě. Postupem času se však ustálilo používání pomnožného čísla, tedy ty Hranice. Aktuálně žije v tomto krásném městě zhruba osmnáct tisíc obyvatel, je to velké lákadlo pro turisty, jelikož samotné historické jádro je městskou památkovou zónou.

Jak jsme zmínili, město má poměrně bohatou historii, první známky o osídlení sahají až do 12.století, kdy zde pravděpodobně vznikla středověká osada. Z téhož století má pocházet i název dnes už velkého města.

Hranice jsou také plné pamětihodností. Najdeme zde synagogu, z níž je dnes vytvořena galerie, také židovský hřbitov, který je velkým turistickým lákadlem, mimo jiné se zde nachází i barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele nebo také renesanční zámek, z něhož je bohužel dnes vytvořen městský úřad.

Za zmínku stojí také zdejší železniční tunel, sídlo bývalé firmy Ant. Kunze nebo také komplex budov vojenské akademie, který je v neorenesančním stylu.

V Hranicích se však narodili i mnohé významné osobnosti, které se nějakým způsobem podíleli na tom, jak to dnes ve světě vypadá, nebo se jedná o osobnosti, které se zasloužili o to, jak vypadá dnes showbyznys v Česku či sportovní svět.

V Hranicích se narodil například Milan Hein, což je divadelní herec, také moderátor a mimo jiné i publicista, taktéž Petr Lutka, který je folkový písničkář, narodila se zde i Marta Skarlandtová, známá česká moderátorka, nebo Jiří Brdečka, což byl spisovatel, scénárista a mimo jiné i režisér