Baťa 

  • Zakladatelé: Antonín, Tomáš a Anna Baťovi  
  • Rodinná značka: ano 
  • Tržby: —- 
  • Sídlo: Švýcarsko 

O společnosti 

Baťovy továrny, jedinečný pohled na byznys a nové podnikatelské a výrobní principy – to vše se spojuje pod jednou jedinou značkou, a tou je Baťa, obuvnické impérium, které původně stálo na bedrech tří sourozenců Baťových, kdy do povědomí se zapsal hlavně jeden z nich, a to Tomáš Baťa.  

Svou historii začala společnost psát v roce 1894, kdy došlo k oficiálnímu zahájení obuvnického podnikání ve firmě, která tehdy nesla jméno A. Baťa. O šest let později se společnost těšila ze své právní podoby a zaměstnávala více jak 120 lidí. O dalších osm let později se jediným majitelem společnosti stal právě Tomáš Baťa, který se s ní také spojuje dodnes nejvíce.  

Firma nebyla jen synonymem pro výrobu kvalitního obutí, ale především byla do jisté míry reformátorem, z jehož principů a metod se těží dodnes. Byl to právě Tomáš Baťa, který začal zavádět mechanizaci práce a takzvaný taylorismus převzatá ze Spojených států.  

I díky mechanizaci práce, ale také díky principům, které Tomáš Baťa vyznával (odměny cukrem a bičem a podobné) vedly k tomu, že se zanedlouho těšila společnost nikoliv pěti stovkám zaměstnanců, ale rovným 4100 zaměstnancům, díky kterým poté mohlo dojít i k růstu cen tohoto obutí. Své postavení na trhu i míru zaměstnanců si společnost udržela také během druhé světové války a udržuje si svou stabilitu na trhu i nyní, i když se o společnost starají jiní rodinní příslušníci.  

Tomáš Baťa bohužel tragicky zahynul při letecké havárii roku 1932. Do svých rukou firmu převzal nevlastní bratr Jan Antonín Baťa, který se rozhodl expandovat za hranice a rozšířit působnost společnosti do dalších odvětví, mezi něž patřila například výroba technické pryže, umělých vláken, hraček nebo pletacích strojů.  

Závod se po druhé světové válce, respektive i během ní, budoval v Kanadě čili za hranicemi. Zlínský podnik byl znárodněn a zestátněn. Nově už kanadská firma se do rodného města vrátila až v roce 1991, kdy zde působila už pod svým celým jménem Bata Shoe Organization.