Rohlik.cz 

  • Zakladatelé: Tomáš Čupr 
  • Rodinná značka: ne  
  • Obrat: 7,5 miliard korun 
  • Sídlo: Praha 

O společnosti 

První český jednorožec, ale především online obchod s potravinami, který se stal ve svém oboru doslova průkopníkem i udavačem trendů. Řeč je o společnosti Rohlik.cz, jež byla založena v roce 2014. Účelem a hlavním cílem firmy bylo umožnit a usnadnit lidem co nejvíce jejich nakupování a ušetřit jim nejen čas, ale ve výsledku také peníze a nervy. Zákazník si hravě objednává potraviny skrze mobilní aplikaci, nechává si je dovézt v předem určený čas nebo si je (nově) může vyzvednout na odběrovém místě. Na první pohled velmi jednoduchý koncept, se kterým však nikdo předtím nepřišel.  

I když historie společnosti sahá až do roku 2014, k enormnímu růstu dochází v roce 2017 a dalších pěti letech. Výrazného skoku v ziskovosti společnosti a také v tržbách se zakladatel Tomáš Čupr (stále držící největší podíl ve společnosti) dočkal v době pandemie, kdy návštěva obchodů byla pro lidi tabu a daleko pohodlnější a také zdravotně bezpečnější byly objednávky potravin až domů.  

I díky tomu se mohla společnost rozšířit dál do republiky. Už to nebyla jen otázka velkých měst, ale zájem začal růst i v menších městech, kde do té doby nebyl přílišný zájem o takové služby. Rohlik.cz nyní tak pokrývá velkou část republiky, kdy rozváží nejen ve velkých městech u nás, ale také v Břeclavi, Roudnici nad Labem nebo například ve Zlíně, Litoměřicích a Nymburku. 

Díky skvělé ekonomické situaci ve společnosti se také Rohlik.cz podíval za hranice, konkrétně do Rakouska nebo Německa. Expandovat se dále chystá i do dalších evropských států, konkrétně do Francie, Rumunska, Itálie nebo také Španělska. Za úspěšný export se považuje už učiněný export do Maďarska.