Česká Lípa

  • Vznik: rok 1305-1319 
  • Počet obyvatel: 37 525 
  • Katastrální výměra: 66,01 km2              
  • Starostka: Jitka Volfová 

O městě 

Když budete mít chuť a pojedete se projet cestou vedoucí nahoru na sever, narazíte na krásné město jménem Česká Lípa. Mluvíme o městě nacházejícím se ve stejnojmenném okrese v Libereckém kraji, daleko to tedy nebudete mít ani od krásného Ještědu, který zde patří k velice vyhledávaným památkám. Ovšem i samotná Česká Lípa vás zaujme, kupříkladu svým historickým centrem, které až bere dech.  

Pokud bychom se měli na malou chvíli dostat do dávné historie dnes krásného českého města, řekneme, že to zde už v desátém století žilo. I když zde nebylo založeno ještě samo město, byla zde malá rybářská osada. Teprve až mezi roky 1305-1319 zde vzniklo město, kterému se posléze začala psát jeho nemalá historie.  

Za zmínku stojí ještě jedna chvíle v historii města, a sice vznik Československa. Ihned po vzniku Československa zde totiž došlo k mnoha národnostním nepokojům. Bylo to místo srazu stoupenců Henleinovy Sudetoněmecké strany.  

Touto zajímavostí však opusťme historii krásného města a podívejme se na jiné zajímavosti, jež se města týkají. Jak již bylo zmíněno, dech vezme především historické centrum města, které bylo zachováno a později vyhlášeno městskou památkovou rezervací.  

Na území České Lípy bychom narazili na celou spoustu církevních památek. Patří k nim kupříkladu Augustiniánský klášter, který byl zřízen už roku 1627. Kromě toho stojí za zmínku kostel Narození Panny Marie nebo kostel sv. Máří Magdalény.  

Bohužel na území města narazíme i na řadu již zaniklých památek, k nimž patří synagoga, která byla bohužel vypálena sudetskými Němci, nebo nový židovský hřbitov, který byl také zlikvidován. Mezi zaniklé památky dále patří i Wedrichovo muzeum, které bylo bohužel roku 1982 zbořeno.