Lukrom

  • Majitelé: Červenkovi
  • Rodinná firma: ano
  • Počet členů rodiny: 5 členové
  • Tržby: 4,6 mld. Kč
  • Sídlo: Lípa 81

O společnosti:

Společnost Lukrom je dnes velice známá společnost, která vznikla už v roce 1991. Už od samého počátku bylo hlavní prioritou této společnosti hlavně obchodování se zemědělskými komoditami, čehož se ostatně drží firma do nynějška. Od samého začátku se společnost řídí heslem, které říká, že věci jsou, jaké jsou, a když se člověk snaží, zisk přijde sám. A ono to kupodivu funguje. Tímto heslem se začal řídit hlavně zakladatel této společnosti Zdeněk Červinka, k němuž se postupně přidali i další členové rodiny. Lukrom vlastní mimo svou budovu působnosti také fotbalový klub, dále také patnáct tisíc hektarů půdy, tisíce krav a prasat a k tomu všemu zaměstnává více jak osm set lidí. Všechno toto zemědělské bohatství se odehrává u Zlína – kdo by to byl čekal?

Společnost však netouží po tom, aby se dále rozšiřovala do Česka. Jejich pole působnosti jim stále vyhovuje a rozhodně i vyhovovat bude. Nechce ani své pobočky v zahraničí, i když se zahraničím se v poslední době obchoduje opravdu velmi.

Společnost se nyní specializuje na šest divizí. Tu rostlinou oblast představuje divize agrochemie a divize zemědělských komodit. Tyto dvě divize se soustředí hlavně na poskytování služeb rostlinné výroby. Dále je tu pak divize výroby krmných směsí a také divize živočišné výroby – ty se specializují hlavně na živočišnou výrobu.

Rok 2009 byl pro firmu zlomový. Vznikla nová fůze společnosti, konkrétně Lukrom Zlín, a. s. Činnost tohoto „nově“ vzniklého podniku se začala specializovat na další divizi, tedy konkrétně na divizi zemědělské techniky. Co se týče té poslední divize, ta se zajímá o ekonomicko-právní oblast. Zabezpečuje tedy hladký chod společnosti, co se týče účetnictví, ekonomie, financí a právních záležitostí.

Dnes se firma Lukrom může pyšnit tím, že její tržby dosahují více jak čtyř a půl miliardy korun a že její EBITDA pokaždé dosahuje zhruba tři sta třinácti milionů korun.

Více informací: www.lukrom.cz