Bezpečnostní značení a s tím související BOZP

Bezpečnostní značení není lidem neznámé, ovšem nikdo se pravděpodobně nepozastavil nad tím, kdo to určuje nebo jestli se to řídí dle určitých požadavků. Jelikož bezpečnostní značení je potřebné pro zajištění bezpečnosti, úzce souvisí a řídí se požadavky BOZP. Jak to celé funguje nebo co musí být bezpečnostně označeno, to si prozradíme. 

Vše o bezpečnostním značení

Co se týče bezpečnostního značení jako takového, jedná se o značení řídící se zákonem. Bezpečnostní značení označující komunikace pro vozidla nebo pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách musí být podle zákona a BOZP viditelné, musí se jednat o souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Zpravidla mívají takové pruhy bílou nebo žlutou barvu, umístěny jsou tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. 

V praxi vidíte bezpečnostní značení třeba ve stavbách pro výrobu a skladování, kde první a poslední stupeň na každém rameni musí být rozeznán od okolní podlahy. Uvnitř staveb musí být také viditelně označeno schodiště, pevně zabudované žebříky nebo rampy. 

Bezpečnostní značení musí být voleno a umístěno tak, aby vždycky zajišťovalo bezpečný a snadný, vyhovující přístup pro pěší či pro jízdu dopravních prostředků. Nesmí kvůli bezpečnostnímu značení docházet k ohrožení zaměstnanců. 

I komunikace pro pěší musí být řešeny a navrhovány dle BOZP a musí být řádně označeny. Řeší se vždy s ohledem na počet osob, které budou komunikaci pro pěší používat. Pokud není stanoveno jinak a zvláštním předpisem, musí být komunikace pro pěší široká minimálně 1,1 metru. 

Nevíte si rady?

Pokud si stále nevíte rady s bezpečnostním značením, pokud je pro vás obecně oblast BOZP procházka španělskou uličkou, doporučujeme se obrátit na firmu Extéria, která vám poradí nejen s BOZP, ale také s PO a vším, co se zmíněnými oblastmi souvisí. O firmě Extéria si můžete přečíst řadu referencí a recenzí, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů.