Orlová

  • Vznik: r. 1223 
  • Počet obyvatel: 28 852 
  • Katastrální výměra: 24,67 km2          
  • Starosta: Mgr. Miroslav Chlubna 

O městě 

V České republice bychom našli celou řadu krásných míst, která stojí za navštívení. A také bychom samozřejmě našli na našem území hromadu krásných měst. K těm nejkrásnějším u nás patří především město jménem Orlová, které se nachází v Moravskoslezském kraji, konkrétně v okrese Karviná. Jedná se o slezské město, které najdete východně od Ostravy. Aktuálně zde žije skoro třicet tisíc obyvatel, tudíž se nejedná o malé městečko, jak se mnozí domnívají. Orlová se aktuálně skládá ze čtyř částí,  a to z Města, Lazy, Poruby a Lutyně. 

Orlová samozřejmě jako každé jiné město má svůj znak. Ten byl přijat roku 1970, kdy se ve štítu na pravé straně nachází orlice a na levé straně v horním rohu se nachází listnatý strom.  

Pokud bychom měli zabrousit až do historie tohoto města, zabrousili bychom do roku 1223, což je rok, ze kterého pochází první písemná zmínka o tomto slezském městě. Tehdy se Orlová zmínila v listině vratislavského biskupa Vavřince. Do Orlové se v minulosti přesunul benediktský klášter, ten však s postupem let upadal. Co však neupadalo, tak bylo kulturní dění a rozkvět tohoto města. I díky tomu je dnes město takové, jaké je. 

V současné době se v Orlové nachází celá řada pamětihodností. Zmínit můžeme například kostel Narození Panny Marie se sochami, také zdejší zámecký park, který je ideální na nedělní procházku. Nachází se zde také pomník dělnické stávky nebo radnice, která je sama o sobě úchvatnou památkou.  

Orlová je místem, kde se narodilo mnoho známých i méně známých osobností. Za zmínku stojí například Radim Uzel, který je známým českým sexuologem. Také se zde pobýval Josef Šnejdárek, kterého můžete znát jako velitele československých jednotek v Sedmidenní válce.