Hlučín 

  • Vznik: od r. 1256 
  • Počet obyvatel: 13 805 
  • Katastrální výměra: 21,14 km2                            
  • Starosta: Mgr. Pavel Paschek 

O městě 

I když nás názvy českých měst někdy poněkud matou a vnukávají nám do hlavy řadu domněnek, pravdu se o krásném koutu Česka dozvíme až při jeho návštěvě. Například o městě Hlučín by si člověk řekl, že tu bude velmi hlučno. Ve skutečnosti se však jedná o krásné, klidné městečko nacházející se v Moravskoslezském kraji. Dříve bylo součástí Německého císařství, nyní mluvíme o samostatném městě, kde aktuálně žije více jak třináct tisíc obyvatel.  

Pokud bychom kráčeli po historických pramenech, zjistili bychom, že nejstarší osídlení tohoto města spadá až do dob přes 150 tisíci lety. Jestli se však zaměříme pouze na samotné založení města, sáhneme do roku 1256, kdy zde vznikl hrad Landek. I když se zakládací listina nedochovala, kronikáři se domnívají, že byla vydána Přemyslem Otakarem II.  

Od tohoto roku se město různě měnilo a přecházelo z jednoho vlastnictví do druhého. Vrchnosti se měnili hlavně na zdejším a již zmiňovaném hradě. Jak už bylo zmíněno, jednu dobu bylo město součástí Německého císařství, poté za druhé světové války odtud narukovalo velké množství mužů. 

Po dokončení druhé světové války se z Hlučínska stala taková obchodní cesta směřující z Polska do Opavy. Byl zde například velký odbyt vína. Dnes je z města krásné místo plné pamětihodností, ostatně centrum města je označeno za památkovou zónu.  

Dominantou města je zdejší zámek, který patří k nejvýznamnějším historickým stavbám zde. Přilehá k němu obrovský parkový areál, který obklopují zdi s nízkými opěráky a nárožím. Vedle zámku se také nachází kaple, fara nebo několik kostelů.  

Mezi slavné rodáky města patří například Eva Burešová, muzikálová zpěvačka a herečka, Lumír Olšovský, český herec a také dabér, nebo hudební skladatel Vilém Blaschke.