Kadaň

Vznik: 1183 

Počet obyvatel: 18 015 

Katastrální výměra: 65,52 km2 

Starosta: PaedDr. Jiří Kulhánek 

O městě 

Kam se zajet podívat, když máte volné odpoledne? Co třeba do Kadaně? Jedná se o město nacházející se v okrese Chomutov, a to konkrétně v Ústeckém kraji. Najdeme ho u řeky Ohře, dříve se jednalo o královské město, dnes je známé zejména jako kulturní a turistické centrum severozápadních Čech. Najdeme zde skoro osmnáct tisíc obyvatel. Zajímavé je také zdůraznit, že Kadaň je považována za centrum historické oblasti Kadaňska, které se rozkládá až po Doupovské vrchy. A od roku 1978 se jedná o městskou památkovou rezervaci.  

Zatímco město vzniklo na svém území zhruba od roku 1183, k rozkvětu došlo až v následujících letech. V roce 1362 zde dokonce hořelo, ohni podlehl zdejší hrad společně s celým městem. Poté však město jen kvetlo, mezi lety 1966 až 1971 se zde dokonce vybudovala krásná a hojně navštěvovaná Kadaňská přehrada.  

Město Kadaň je město plné zajímavostí a zvláštností. Například je město držitelem rekordu “nejužší ulice v České republice”, kterou je Katova ulička, která ve svém nejužším místě měří pouhých 66,1 centimetru. Nejširším místem uličky je místo o 131,5 centimetrech. Kromě toho v roce 1995 získala ocenění Historické město roku, jelikož se zapojila do programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

Kadaň je také město, kde to neustále žije. Například se zde nachází krásné městské muzeum, také Galerie Josefa Lieslera, dále Galerie Karla Havlíčka či Galerie U Adama, kde najdete zejména obrazy a keramické plastiky.  

Co se týče pamětihodností, za navštívení stojí například kadaňský hrad, dále také zdejší Křížová cesta nebo Svatá brána či nejužší ulička v České republice, kterou známe jako Katovu uličku.  

Narodili se zde také známí lidé, k nimž patří například Hans Zeisel, profesor, Karel Havlíček, právník, který byl pronásledovaný komunistickým režimem, či Rudolf Koblic, učitel, malíř a také hudebník.