PPF Group N. V.

  • Zakladatelé: Petr Kellner 
  • Rodinná značka: ne 
  • Tržby: 6,2 mld. eur 
  • Sídlo: Nizozemsko 

O společnosti 

Není tomu tak dávno, co svět obletěla tragická zpráva o smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ještě nyní jsou publikovány nové a nové zprávy týkající se jeho smrti, ke které došlo při ztroskotání vrtulníku na Aljašce, kde provozoval adrenalinové sporty. V souvislosti s tímto si pojďme představit jeho společnost, která stála za jeho obrovským jměním a které děkoval za to, na jaký post byl v rámci České republiky dosazen.  

Společnost PPF nebo také PPF Group N.V. – mezinárodní investiční skupina, která sice vznikla v tuzemsku, ale nyní má své oficiální sídlo v Nizozemsku. Zakladatelem byl již zmiňovaný a nedávno zesnulý Petr Kellner, který ji založil v roce 1991. Dnes se jedná o společnost s ročními obraty rovnajícími se šesti miliardám korun a investující nejen do telekomunikace, ale také do biotechnologie, nemovitostí či strojírenství. A tím by výčet daných společností rozhodně nekončil.  

Jak již bylo zmíněno, mluvíme o mezinárodní společnosti, která působí v celé spoustě zemí, mezi něž patří nejen Česko a sousední Slovensko, ale tak Maďarsko, Slovinsko, Finsko, Filipíny, Spojené státy americké nebo Bulharsko, Černá Hora či Vietnam a Rusko.  

Pokud bychom se měli přesunout na úplný začátek, k založení společnosti došlo v roce 1991, kdy byl Petr Kellner a čerstvým absolventem pražské VŠE. Během let, kdy vedl svou společnost, se dostal mezi takové, které se braly za inovační. Jeho kroky byly učiněny dávno předtím, než něco podobného udělaly jiné společnosti působící ve stejném oboru.  

Významným rokem byl konec roku 2012, kdy se součástí skupiny PPF stala biotechnologická společnosti SOTIO, která se věnuje výzkumu a také vývoji léčivých přípravků zaměřených na léčbu rakoviny. Petr Kellner byl totiž toho názoru, že pokud bereš, musíš také dávat. A i v této oblasti za svého života dosáhl velkých úspěchů.