Baťa

  • Zakladatelé: Baťovi
  • Rodinná značka: ano
  • Tržby: 2,3 mld. Kč
  • Sídlo: Lausanne, Švýcarsko

O společnosti:

Společnost Baťa rozhodně nemusíme dvakrát představovat, jelikož každý si ihned vybaví příběh nejdříve ševcovské rodiny, která se později rozhodla zavítat do obuvnického průmyslu, který následně změnila. Baťovi, konkrétně Tomáš Baťa, se proslavil nejen založením velké společnosti, která se dostala za hranice tehdejšího státu, ale také se proslavil svými metodami, jež byly originální a na tu dobu doslova revoluční. Později se také proslavil i jeho syn Tomáš Baťa mladší, který se také zasloužil o růst podniku.

Dodnes je společnost rodinnou společností, která letos po dlouhé době prosperuje v zisku a netopí se v červených číslech. Podívejme se však na to, jak to vlastně celé začalo, jak boty tehdy za nízké ceny (i když jsou dnes jedny z nejdražších) změnily svět.

Společnost Baťa (nebo také Baťovy závody) byly založeny roku 1984, a to ve Zlíně třemi sourozenci, a sice Annou, Antonínem a Tomášem Baťovými. Stalo se tak hned poté, co se nechali vyplatit z otcova podniku a vydali se z Uherského Hradiště do Zlína, kde celý nový obuvnický byznys vybudovali.

Co je však zajímavé, není to, jak firma samotná rostla, to si každý umí představit, ovšem zajímavé jsou věci, které firmu postihly. Nejdříve tragicky zemřel Tomáš Baťa, a to i se svým pilotem v letadle. Roku 1932 převzal veškerý majetek Jan Antonín Baťa, tedy jeho bratr, ovšem v roce 1939 došlo díky politické situaci v zemi k přejmenování společnosti, a to na společnost Baťa, Slovenská účastinná spoločnosť. Po druhé světové válce byly všechny Baťovy továrny znárodněny, jen pobočky v kapitalistických státech zůstaly v rodinném majetku.

Roku 1949 byly zlínské závody společnosti přejmenovány znovu, a to na “Svit” (tento název si pamatuje drtivá většina z nás).

Do Zlína se už však kanadská firma Baťa vrátila roku 1991. O devět let později měla společnost padesát výrobních závodů.