Nymburk

  • Vznik: od r. 1275 
  • Počet obyvatel: 15 106 
  • Katastrální výměra: 20,54 km2                   
  • Starosta: Ing. Tomáš Mach, Ph. D. 

O městě 

Město rozprostírající se na řece Labe, nacházející se jen pár kilometrů od Mladé Boleslavi západně od Poděbrad. Ano, přesně tak, mluvíme o malebném městečku Nymburk, jehož historické jádro s železniční a průmyslovou tradicí je označováno za městskou památkovou zónu. Pokud jste doposud toto krásné zákoutí České republik nenavštívili, je načase to udělat nyní.  

Pokud bychom měli zamířit trochu do historie a zjistit, kdy bylo poprvé území města osídleno, putovali bychom opravdu dlouho. Zastavili bychom se až v pravěku, kdy zde podle dostupných pramenů stálo hradiště. Za oficiální rok, kdy bylo město založeno, je považován rok 1275.  

Co je zajímavé, tak že město Nymburk se nejdříve jmenovalo Svinibrod. Důvodem byly svině, které se prý tehdy pásly na druhé straně Labe.  

Dnes se jedná o malebné městečko, které láká na řadu pamětihodností. Typické jsou pro něj hlavně cihlové hradby, které mají hranolové bašty. Bohužel dnes z hradeb zůstaly jen zbytky, i když stále stojí za fotografii. Dominantou však už ani zdaleka nejsou, naopak tím hlavním, co vévodí městu je kostel svatého Jiljí, který stojí na Kostelním náměstí. Tento kostel měl původně dvě věže, ovšem jedna z nich byla při požáru stržena. Jedna však stále zůstala, ovšem nyní to vypadá, že je mimo osu chrámu.  

Dále stojí za zmínku renesanční radnice, hned vedle ní stojí fotogenický morový sloup. Za technickou a velice zajímavou památku je označována Turecká věž a kulturní památkou města Nymburk je také silniční most spojující města s částí jménem Zálabí.  

A samozřejmě stejně jako v jiném českém městě, i zde se narodilo mnoho významných osobností. Za připomenutí či zmínění stojí například Božena Němcová, známá česká spisovatelka, také Karel Dostal, český herec, nebo Bohumil Hrabal, známý český prozaik stojí za díly jako například Postřižiny, jež byly i úspěšně zfilmovány.